Dla Akcjonariuszy

SOLPARTS TOMASZ GAWLAS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Obligatoryjne informacje dla Akcjonariuszy

INFORMACJE OGÓLNE

 

SOLPARTS TOMASZ GAWLAS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Suchej Beskidzkiej (34-200), przy ul. Aleksandra Starzeńskiego 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000942226, o nadanym numerze NIP: 5521730933, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN (opłacony w całości).

Działamy dla przemysłu

Każda firma posiada połączenia, dzięki którym dywersyfikują swoje działania. Pomożemy Ci dorównać do gigantów rynkowych.

m